Mathematika IV,
1999. Bronze, 108 x 40 x 5 inches.